Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Certifikatkortstjänster

På våra registreringsställen kan du beställa ett certifikatkort för hälso- och sjukvården (BRC-kort) 

På våra registreringsställen kan du beställa ett certifikatkort för hälso- och sjukvården (BRC-kort) också i egenskap av yrkesutbildad inom den privata hälso- och sjukvården. Yrkeskortet för hälso- och sjukvården är avsett för yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Personal- och aktörskorten är avsedda för andra medarbetare i en hälsovårdsorganisation. 

I frågor som gäller administrativa och avtalsmässiga ärenden gällande privata organisationers yrkes-, personal- och aktörskort kan du kontakta certifikatkortstjänsterna: Lassi Tuovinen. I allmänna frågor står vrkkortti@hus.fi till tjänst.

Nya priser från och med 1.2.2023
 

Yrkeskort

​78 € (62,90 € + moms 15,10 €)

​Personalkort

78 € (62,90 € + moms 15,10 €)

​Aktörskort

78 € (62,90 € + moms 15,10 €)

​Reservkort

​69,00 € (55,65 € + moms 13,35 €)

​Ny PUK-kod eller aktiveringskod

​52,00 € (41,94 € + moms 10,06 €)

Serviceavgift debiteras inte HUS anställda i arbets- eller tjänsteförhållande.

Gör så här för att få ett certifikatkort:

 1. Boka en tid på närmaste registreringsställe på adressen https://vrk.ajapa.fi/th/. Inom HUS område betjänar vi på sju registreringsställen. På vårt huvudregistreringsställe i Mejlans betjänar vi alla vardagar. Betjäningstiderna för HUS övriga registreringsställen visas i kalendern.

 2. Girera serviceavgiften.
  Betalningsmottagaren är Runkopalvelut och kontonumret FI93 5000 0120 4851 63. Skriv följande i meddelandefältet för betalningen
  BRC/ ditt namn samt datum och klockslag då du gjort en bokning i tidsbokningskalendern (skriv meddelandet i formen: BRC/Kalle Karlsson 1.1.2023 kl. 10.30). Skriv för betalningen ut ett bankverifikat som innehåller bankens arkiveringskod. 

  Observera att du på vårt registreringsställe i Mejlans också kan betala med betalkort. Som betalningsmedel accepteras de vanligaste kreditkorten (Visa och Mastercard). Kontanter accepteras inte som betalningsmedel.

 3. Gå till registreringsstället och visa upp verifikatet som bevis på betalningen för registratören. Identifiera dig samtidigt med ett giltigt identitetsbevis. Utan verifikat och giltigt identitetsbevis kan beställningen inte slutföras. Avgiften för tjänsten återbetalas inte.

  Observera att ett körkort inte godkänns som identitetsbevis sedan 1.1.2019. Ändringen gjordes till följd av en revidering av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (533/2016). Ändringen gäller alla åtgärder för ansökan om ett elektroniskt identifieringsverktyg, dvs. kortansökan, beställning av PUK- eller aktiveringskod och aktivering av tillfälligt certifikat för reservkort.

 4. Vår registreringskundtjänst beställer certifikatkortet till din hemadress och skriver ut beställningsbekräftelsen. Du får certifikatkortet och aktiveringskoden till din hemadress inom cirka två veckor. Personal- och aktörskorten beställs direkt genom registreringsstället, och du får ett e-postmeddelande när de är färdiga för avhämtning. Reservkortet överlämnas i samband med besöket.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.