Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Anafylaxiregister

Nyckelord:
  • anafylaxi

Det nationella anafylaxiregistret har verkat mer än 20 år och samlat in information om bland annat hur många allvarliga allergiska reaktioner som uppkommer i vårt land årligen, vad de orsakas av och vilka faktorer som utgör en risk för en kraftig reaktion.

Det nationella anafylaxiregistret har verkat mer än 20 år och samlat in information om bland annat hur många allvarliga allergiska reaktioner som uppkommer i vårt land årligen, vad de orsakas av och vilka faktorer som utgör en risk för en kraftig reaktion. Tidigare har motsvarande information inte stått till förfogande.

Anmälan av fallen görs frivilligt, men tack vare anafylaxianmälan är det lätt. Resultaten används aktivt för undervisnings- och forskningsändamål i syfte att öka medvetenheten om anafylaxi. Också patientorganisationer och genom dessa allergiker får viktig information som kan användas för att minska och undvika skadliga ämnen.
 
Anmälningar enligt universitetssjukhus (1999-2022 totalt 1798 st)

HUCS TAYS KYS​ ÅUCS OYS​
49 %​ 11 %​ 14 %​ 19 %​ 7 %​


Ålder och kön bland dem som drabbats av anafylaxi år 2022

Barn Vuxna Män Kvinnor
85 %​ 15 %​ 61 %​ 39 %​


Anafylaxier enligt alstrare (i en del av reaktionerna kan det finnas alstrare från många grupper)

antal alstrare/år

livsmedel​

läkemedel

allergenpreparat​

insekt​

annat​

inga uppgifter​

anmälningar​

2022

61 9 6 0 5 3 72

2021

47

21

2

2

5

0

73

2020

47

24

1

1

4

1

75

2019

49

6

1

7

5

1

74

2018

39

12

4

5

4

1

62

2017

49

12

1

2

1

1

66

Publikationer: 

  • Allergy 2019;00:1-3, åren 2000–2017
  • WAO Journal 2008;1:184-9, åren 1999–2007
  • Allergia & Astma 2007;6.29-31, år 2005
  • Lääkärilehti 2005;40:4007-13, korrigering 2005;41:4153, åren 1999–2004


11.1.2022 Allergenlaboratoriet, Hud- och allergisjukhuset

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.