Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Fortbildning

Tillsammans med de bästa experterna i landet tar vi fram kompetensstärkande multiprofessionell utbildning inom hälso- och sjukvården och den specialiserade sjukvården.

En del av utbildningarna riktar sig inte bara till vår egen personal, utan även till personal vid andra social- och hälsovårdsenheter.

Kom med och utveckla och uppdatera din yrkeskompetens med hjälp av toppexperter inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter

Utbildningsanordnarnas kontaktuppgifter finns i anslutning till utbildningsutbudet. Anordnarna ansvarar i första hand själva för de utbildningar de anordnar.

HUS Samförvaltning personalutbildning

koulutus@hus.fi
09 471 78580 (öppen vardagar kl. 9.00-15.00)