Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Sårcentrum för vårdgivare

Nyckelord:
 • sårvård
 • vårdanvisningar

HUS Sårcentrum (Haavakeskus) är en samarbetsorganisation som består av plastikkirurgi, kärlkirurgi samt klinikerna för hudsjukdomar. På sårpoliklinikerna vårdar vi patienterna inom dessa specialiteter samt på multiprofessionella polikliniker och sårronder.

I vår verksamhet fokuserar vi på förebyggande av sår, på att förenhetliga vården av sårpatienter, på att utveckla ett fungerande öppenvårdssystem och på att bygga ett nätverk av kontaktpersoner för sårexperter.
Vi ordnar sårvårdsutbildning, deltar i forskningsarbete och vi har även nätverkat internationellt. 

Sårcentret ger råd till professionell vårdpersonal inom HUS område i allmänna frågor som rör vård av sårpatienter:

 • vårdprodukter
 • förebyggande av svullnad
 • förhindrande och behandling av trycksår
 • vårdkedjor
 • instruktioner för remiss

 Multiprofessionella sårcykler varje vecka

 • På Hud- och allergisjukhuset
 • På Esbo sjukhus
 • Dals sjukhus

Multiprofessionella polikliniker varannan vecka

 • På Hud- och allergisjukhuset
 • På Mejlans kärlkirurgi
   

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.