Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Nationellt cancercentrum

Det nationella cancercentret FICAN (Finnish Cancer Center) består av fem regionala cancercentrum som grundats av medicinska universitet och sjukvårdsdistrikt samt en nationell enhet som samordnar verksamheten.

Det nationella cancercentret arbetar enligt en ny verksamhetsmodell, med vilken vi starkare än tidigare samordnar den kliniska cancerforskningen och en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser för cancerbehandling i vårt land. Den nya verksamhetsmodellen är också viktig för cancerbehandlingar, eftersom antalet cancerpatienter ökar och cancerbehandlingen blir mer individualiserad.

Målet med det nationella cancercentret är:

  • att förbättra cancervården och främja cancerforskningen i Finland
  • jämlik vård oavsett bostadsort
  • att dämpa kostnadsutvecklingen av mediciner
  • att främja högklassig och jämlik cancerbehandling tillsammans

Vår uppgift är att samordna sjukvårdsdistriktens vårdpraxis och säkerställa en enhetlig vård för alla cancerpatienter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.