Gå till huvudinnehåll

Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper NRC

Vid centret för forskning i vård- och hälsovetenskaper NRC är vårt mål att stärka vårdpersonalens forskningskompetens. Genom vår verksamhet försöker vi utvidga användningen av forskningsdata i det kliniska vårdarbetet och i den specialiserade sjukvårdens processer. 

sairaanhoitaja tutkii lapsipotilasta

Inom HUS område finns det inget universitet som ger undervisning i vårdvetenskap. Av denna anledning bedriver våra anställda forskning för flera olika läroanstalter. Inom NRC samordnar vi vid HUS den vård- och hälsovetenskapliga forskningen som bedrivs av olika universitet och yrkeshögskolor.

På NRC vill vi arbeta för att vetenskapliga forskningsprojekt allt oftare ska påbörjas utifrån de behov av forskning som observerats inom patientvården. Vi stärker detta genom att tillhandahålla resurser och skapa en klar struktur för utvecklingen av vårdarbetet. 

Tre av HUS resultatenheter ansöker om status som magnetsjukhus. Denna status får man, om vårdkvaliteten är utmärkt och uppfyller kvalitetskriterierna. En viktig del av vår verksamhet är att bedöma vårdarbetets genomslagskraft.

Mer information om magnetsjukhusprojektet.

Vid centret informerar vi också om rekommendationer som gäller vårdarbetet för att på detta sätt främja evidensbaserat vårdarbete.