Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Registrering av hemförlossning

Här finns anvisningar om registrering av uppgifter om barn som fötts i hemmet.

kuvituskuva

Patientidentifiering

Den förlösta kvinnans identitet verifieras av den som skött förlossningen (oftast en barnmorska), och dessa uppgifter antecknas i den nyföddas patientuppgifter.

Den nyföddas personbeteckning och registreringsrutiner

Den registrerade yrkesutbildade person som skött förlossningen tar av den nyfödda ett navelblodprov som förs till förlossningssjukhuset. I samband med detta uppges den förlösta kvinnans personuppgifter, vem som verifierat dessa och genom vilken källa verifieringen har gjorts. På sjukhuset skapas en tillfällig officiell personbeteckning för barnet, och med denna beteckning öppnas en servicekontakt: endast anteckningar.

Genom servicekontakten kan ett TSH-prov beställas, en POVA-tidsbokning göras och avtalade uppgifter registreras som en anteckning. Anvisningar om hur en personbeteckning och servicekontakt skapas finns i Apottis stödportal och även i dag vid förlossningsenheterna.

Anteckningen ska gällande den förlösta kvinnan innefatta uppgifter som med tanke på den nyföddas senare vård kan vara väsentliga anamnesuppgifter. De uppgifter som Valvira kräver om blodprovsorsaken, provtagningstiden och provtagningstidpunkten beaktas i innehållet.

Dessutom antecknas vem som gett den information som ligger till grund för de aktuella uppgifterna. Anteckningen kan skrivas ut, och utskriften skickas av barnmorskan till familjen. När den nyföddas tillfälliga officiella personbeteckning blivit slutlig sammanslås uppgifterna enligt gällande anvisningar.

Nedan visas uppgifterna som ska registreras som en anteckning (en anteckningsmall skapas för registreringen).

Följande uppgifter grundar sig på information som modern gett. Uppgifterna har mottagits och moderns identitet verifierats av barnmorskan som skötte förlossningen. Moderns kontaktuppgifter registreras i den nyföddas kontaktuppgifter.

 • Barnmorskans namn
 • Yrkesregisternummer
 • Annan person som skött förlossningen
 • Vilket barn i ordningen för modern
 • Graviditetsveckor
 • Moderns ABO Rh
 • Moderns sjukdomar
 • Avvikelser under graviditeten
 • Moderns medicinering under graviditeten
 • Barnets födelsedatum
 • Barnets kön
 • Apgar-poäng
 • K-vitamin (preparat, dos, administreringssätt)
 • Allmän beskrivning av tillståndet vid födelsetidpunkten och i adaptationsfasen
 • Fostervattenavgång
 • Fostervattnets färg
 • Öppningsskedet
 • Krystningsskedet

Den person som assisterade vid förlossningen kan göra anmälan med den separata anmälningsblanketten.

Lagstadgade laboratorieprover

Den barnmorska som skött hemförlossningen tar för en lagstadgad screening ett prov av barnet och för provet till sjukhuset för undersökning. Svaret granskas vid ett mottagningsbesök som bokats för den nyfödda.

Datum och klockslag (barnets födelsetid) och planerna för den fortsatta vården registreras. POVA-besök avtalat: (datum, klockslag, sjukhus och avdelning, adress, telefonnummer).

Barnläkarkontroll

Föräldrarna eller den yrkesutbildade inom hälso-sjukvården som assisterat vid förlossningen kontaktar antingen på födelsedagen eller följande vardag förlossningssjukhusets skötarmottagning (POVA) eller neonatalpolikliniken (Jorv L2AVO) och bokar en kontrolltid för den nyfödda. Man försöker ordna kontrolltiden en vardag då barnet är 2–5 dygn gammalt.

Kontaktuppgifter:

Kvinnokliniken, Avdelning 52, skiftesansvarig tfn 040 5959 354

Jorvs sjukhus, neonatalmottagningen (JOL2AVO) tfn 09-471 65384

Jorvs sjukhus, BB-avdelningen (N6B) tfn 09-471 82174

Under besöket görs följande:

 • En barnläkare undersöker barnet.
 • Vikten kontrolleras, och om det inte finns några tidigare uppgifter, också längden och huvudomfånget.
 • En saturationsscreening görs, om det inte har gjorts efter födseln.
 • Bilirubinhalten mäts med en hudmätare och efter behov med ett blodprov.
 • Hörseln undersöks (OAE).
 • En ämnesomsättningsscreening programmeras (VasSeu1).
 • Om ett navel-TSH-prov inte har tagits programmeras sköldkörtelvärden (TSH och T4V) för undersökning när barnet är minst 72 timmar gammalt.
 • Fråga gällande administrering av K-vitamin.
 • Efter behov programmeras BCG-vaccination.

I datasystemet (Apotti) registrerar barnläkaren förutom de ovan nämnda uppgifterna också information om graviditeten, förlossningen (födelsetid och -datum), moderkakan, Apgar-poängen, saturationsscreeningen och barnets tillstånd efter födseln samt om TSH-provet (vem som tagit det och vem som levererat det till HUSLAB). Dessutom registreras namnet på och yrkesbeteckningen för den yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som skötte förlossningen samt vem som gett de ovan nämnda uppgifterna.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.