Gå till huvudinnehåll

Mejlans samjour, Tornsjukhuset

Nyckelord:
 • jour
 • specialistvårdsjour
 • Mejlans tornsjukhus

Specialistvårdens jour för personer över 16 år fungerar dygnet runt på Mejlans samjour i Tornsjukhuset. Du behöver en läkarremiss för vår akutmottagning, men i nödfall kan du komma utan remiss.

Ring Jourhjälpen på 116 117 före du söker dig till jouren. I nödsituation, ring 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

De vanligaste symtomen som du alltid ska uppsöka jouren för:  

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt
 • psykiska problem som kräver akut behandling

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande behovet av vård är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.