Hitta vägen till lämplig hjälp

Hjälp finns tillgänglig, vare sig det handlar om nödsituationer, jourvård eller frågor om vård. Det är viktigt att du kontaktar den instans som är lämplig i just ditt ärende. Det finns separata servicenummer för ärenden som gäller till exempel tidsbokning, förnyelse av recept och anhörigas förfrågningar. Journummer och hälsostationer ger service i akuta situationer. Följande lista hjälper dig att söka lämplig hjälp.

 
 

Är det frågan om allvarliga, livshotande sjukdomsfall eller skador? 

 

Ring nödnumret 112.

N​ödnumret 112 hjälper dig i akuta och brådskande livshotande situationer. Om du inte vet om det är frågan om en nödsituation eller inte, är det alltid bättre att ringa 112 än att låta bli.

Behöver du hjälp inom brådskande jourvård och kan inte vänta till följande dag?


Ring Jourhjälpen på 116 117.

Om ditt behov av hjälp är b​rådskande och du inte kan vänta på att hälsostationen öppnar, får du hjälp och instruktioner från Jourhjälpen på numret 116 117. Du hänvisas till lämplig vårdinrättning eller får instruktioner i egenvård. Om din hälsostation är stängd kan du också be Jourhjälpen om råd vid akuta hälsoproblem. När din hälsostation är öppen kan du kontakta den direkt.

Läs mer om Jourhjälpen
Läs mer om jouren och bedömning av vårdbehov i tjänsten (på finska)​


​​

Misstänker du infektion av coronavirus ​(COVID-19)?

 

​​

Din hälsostation hjälper dig.

 ​​

Du får hjälp med både akuta och icke-brådskande vårdbehov från din hälsostation under hälsostationens öppettider. Länkar till kontaktuppgifterna finns nedan. 

På hälsostationen får du även hjälp i följande ärenden:Vill du förnya ett recept? 

Kanta-tjänsten och din egen hälsostation hjälper.


Du kan skicka begäran om förnyelse av recept i Kanta-tjänsten. Om du inte kan använda Kanta-tjänsten, var vänlig och kontakta din hälsostation eller vårdinrättning.

Förnya recept i Kanta-tjänsten​​Vill du fråga efter svar på laboratorieprover?

Kanta-tjänsten och din hälsostation hjälper dig.

 

Du kan se svar på dina laboratorieprover i Kanta-tjänsten eller fråga efter dem från din hälsostation eller vårdinrättning.  

Se svar på laboratorieprover i Kanta-tjänsten​​


  
​​
Kontaktuppgifter till din hälsostation: ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Askola Helsingfors Kyrkslätt ​​Nurmijärvi
Borgnäs Hyvinge Lappträsk Raseborg​
Borgå​ Högfors Lojo
Träskända
Esbo Ingå​ Lovisa
​​Vanda​
Grankulla Kervo Mäntsälä Vichtis
Han
 

 
 


Oroar du dig för ditt barns hälsa? 

Sjukskötar-chatten i Lastentalo ger råd.


Om du be
höver hjälp för att bedöma hälsan hos under tio år gamla barn som i grunden är friska kan du använda symptomnavigatorn som finns under rubriken Lastentalo i tjänsten Terveyskylä. Efter symptombedömningen kan du fråga den jourhavande barnsjuksköterskan om barnhälsa. Webbplatsens chatt-tjänst är öppen vardagar kl. 8.00–18.00 och på veckoslut kl. 12.00–20.00.

Läs mer om Lastentalo i tjänsten Terveyskylä (på finska) Är det frågan om en förlossning?

 
Kontakta förlossningssjukhuset direkt.
 
 
 


​​Är det frågan om akut tandvärk eller tandolycksfall?

 

Kontakta jouren för munsjukdomar.

Kontaktuppgifter till jouren för munsjukdomar (på finska) 


   


Har du misstankar om förgiftning?​

 
Ring Giftinformationscentralen på 0800 147 111

Giftinformationscentralen besvarar frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningar dygnet runt. Giftinformationscentralen ger service per telefon på 0800 147 111 (avgiftsfritt samtal) och (09) 471 977 (normalprissatt samtal).

Läs mer om Giftinformationscentralen​

 

   


Är det frå​gan om tidsbokning till HUS polikliniker?

 
Om du har bokat tid till en av HUS polikliniker och vill ändra eller avboka tiden, vänligen kontakta polikliniken i fråga. Vid behov får du poliklinikens nummer från HUS växel, tfn (09) 4711.


Gäller ditt ärende besök på jourpolikliniken?​


Om du har blivit utskriven från en av HUS jourpolikliniker och har frågor om besöket på jouren, kontakta direkt jourpolikliniken i fråga. Numren anges nedan.Vill du höra dig för om din anhörigas tillstånd?​


​Om en anhörig till dig vårdas på en av HUS jourpolikliniker och du vill höra dig för om hans/hennes tillstånd, kontakta direkt jourpolikliniken i fråga:

Borgå sjukhus: (019) 548 2551​
Haartmanska sjukhuset: (09) 471 71120 
Hyvinge sjukhus: (019) 458 757 00 
Jorvs sjukhus: (09) 471 83300
Kvinnokliniken: (09) 471 72913
Lojo sjukhus: 050 427 5600
Malms sjukhus: (09) 471 71130
Mejlans tornsjukhus: (09) 471 76400
Pejas sjukhus: (09) 471 67156
Raseborgs sjukhus: (019) 224 2800​​
 ​

Behöver du läkemedelsrådgivning?

 
Du får information om läkemedel på apoteket eller från din behandlande läkare. 

Kontaktuppgifter till apotek (p​å finska)