Snabbguide vid hälsoproblem sommartid

​​På sommaren brukar man resa, vara på sommarstugan, vara utomhus och simma. Du kan drabbas av fästingar, insektsbett, brännskador och solsting. Läs om de vanligaste skadorna och hälsoproblemen som uppstår sommartid och hitta en väg till lämplig hjälp.
Insektsbett och insektsstick


Vanligen är insektsstick harmlösa. Undantag är situationer där en person får en livsfarlig anafylaktisk allergisk reaktion mot insektsstick. Symptom kan också kräva akutvård om geting- eller bistick träffar munnen, personen är ett litet barn eller om det finns flera stick. 

Ring nödnumret 112 om personen har andningssvårigheter, svullnadskänsla i halsen, svullnad i ansiktet eller blivit stucken flera gånger i ansiktet eller halsen. Du bör även ringa nödnumret om personen tidigare fått en allvarlig reaktion mot insektsstick.

I andra situationer kan du kontakta din hälsostation. Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. Om hälsostationen är stängd kan du ringa till Jourhjälpen på 116 117. 

Läs instruktionerna i hur du ska avlägsna fästingar i tjänsten Päivystystalo (på finska)
​​​Fästingbett


Om en fästing sitter fast i huden, ska du dra bort den. Grip tag i fästingen med fingrarna eller en fästingpincett så nära huden som möjligt och dra bort fästingen från huden genom att vrida försiktigt. Om en rodnad uppkommer runt bettet och rodnaden växer till en ring, ska du uppsöka läkare på din hälsostation. Du får även tilläggsinformation om TBE-vaccin från din hälsostation. Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan.

Läs instruktionerna i hur du ska avlägsna fästingar i tjänsten Päivystystalo (på finska)Huggormsbett

 

Den som blivit biten av en huggorm ska alltid besöka akutmottagningen på en hälsostation för att bli undersökt av en läkare. Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. När din hälsostation är stängd kan du uppsöka jouren, ring i så fall först Jourhjälpen på 116 117 för att få ytterligare instruktioner.

Om den som har blivit biten har allvarliga symptom som andningssvårigheter eller kräkningar, ring omedelbart nödnumret 112.​Brännskador


rsta gradens brännskador som är mindre än patientens handflata kan skötas hemma. Vid andra och tredje gradens brännskador ska du omedelbart söka vård. Läs instruktionerna i egenvård och beskrivningar av olika graders brännskador via följande länk.

Läs instruktionerna i egenvård av brännskador i tjänsten Päivystystalo (på finska)

Om patienten är ett barn ska man i de flesta situationer söka vård även när det gäller första gradens brännskador. Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. När din hälsostation är stängd kan du ringa Jourhjälpen på 116 117.

Läs anvisningarna för brännskador hos barn under rubriken Lastentalo i tjänsten Terveyskylä (på finska)​Vätskebrist


Lindriga fall av vätskebrist kan du behandla genom att äta och dricka ordentligt, söka ett svalt ställe och vila. Allvarliga uttorkningsfall kräver läkarbesök.

Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. När din hälsostation är stängd kan du ringa Jourhjälpen på 116 117.
Värmeslag och solsting 


Om en person li
der av allvarliga symptom av värmeslag, som svaghet, illamående, diarré, desorientering eller nedsatt medvetande ska personen föras till läkare. Solsting är en lindrigare form av värmeslag. Med egenvård upphör symptomen av solsting på några timmar.  

Läs instruktionerna i egenvård av solsting i tjänsten Päivystystalo (på finska)
​Förgiftning​


Giftinforma
tionscentralen besvarar frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningar dygnet runt. Giftinformationscentralen ger service på numren 0800 147 111 (avgiftsfritt samtal) och (09) 471 977 (normalprissatt samtal). 

Läs instruktionerna i egenvård av matförgiftning i tjänsten Päivystystalo (på finska)

Läs mer om Giftinformationscentralen
Diarré​


Diarrésjukdomar är ofta lindriga och går över av sig själv. Diarrén behandlas i regel genom att dricka mycket vätska. Det gäller att uppsöka läkarvård om den höga febern inte har gått ner efter ett dygn, om diarrén inte verkar avta den tredje dagen eller om diarrén är så riklig att det inte går att motarbeta vätskebristen genom att dricka. Läkarvård måste även uppsökas om det finns tydligt blod i diarrén. 

Läs instruktionerna i egenvård av diarré hos vuxna i tjänsten Päivystystalo (på finska)

Läs instruktionerna i egenvård av diarré hos barn under Lastentalo i tjänsten Terveyskylä (på finska)

Gör en symptombedömning av diarré i tjänsten Omaolo (på finska)

Läs instruktionerna i egenvård av matförgiftning i tjänsten Päivystystalo (på finska)​

Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. När din hälsostation är stängd kan du ringa Jourhjälpen på 116 117.​​Sår


Om ett sår är stort eller djupt, blöder kraftigt och det inte går att stoppa blödningen eller om det finns ett främmande föremål i såret måste såret undersökas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om såret finns till exempel nära ögat eller struphuvudet finns det skäl att boka läkartid. 

 
 
Länkar till hälsostationernas kontaktuppgifter finns nedan. När din hälsostation är stängd kan du ringa Jourhjälpen på 116 117. I allvarliga eller livshotande situationer ska du ringa nödnumret 112. 
 

  
​​

​Ko​ntakt​uppgifter till din hälsostation: ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Askola Helsingfors Kyrkslätt ​​Nurmijärvi
Borgnäs Hyvinge Lappträsk Raseborg​
Borgå​ Högfors Lojo
Träskända
Esbo Ingå​ Lovisa
​​Vanda​
Grankulla Kervo Mäntsälä Vichtis
Han
 

 
HUS_SE.png