Urologi

Urologi är en kirurgisk specialitet som omfattar undersökning och kirurgisk och medicinsk behandling av sjukdomar i njurarna och urinvägarna hos män och kvinnor samt de manliga könsorganen. En betydande del av urologi är behandling av cancer. Sjukdomar som behandlas kirurgiskt är bl.a. tumörer i njurarna, urinblåsan och prostatan, godartad prostataförstoring, urinvägsstenar, skador och förträng-ning i urinvägarna.

Urologi omfattar också undersökningar och behandlingar av funktionella urineringsstörningar och inkontinensproblem hos män och kvinnor. Dessutom omfattar specialiteten hormonala och funktionella störningar i de manliga könsorganen samt störningar som påverkar fertiliteten (andrologi). För behandling av urologiska sjukdomar hos barn ansvarar barnkirurgerna vid Barnkliniken.

De vanligaste och mest krävande urologiska sjukdomarna

Godartad prostataförstoring är den vanligaste sjukdomen som orsakar urineringsstörningar hos män. En annan central sjukdom är cancer i urin- och könsorganen, särskilt prostatacancer. 

De mest krävande urologiska ingreppen är radikal borttagning av urinblåsan och byggande av ersät-tande urinblåsa av tunntarmen, operationer av stora njurtumörer och borttagning av metastaser från utrymmet bakom bukhålan hos patienter med testikel- och peniscancer. Även korrigerande kirurgisk behandling av urinvägarna, behandling av förträningar i urinröret, protesoperationer med konstgjord slutmuskel kring urinröret, könkorrigeringsoperationer samt laparoskopiska och robotassisterade titt-hålsoperationer kräver specialkompetens.

Jour

Av de besvär som kräver urologisk behandling vid jouren är de vanligaste urinstenar, allvarliga inflam-mationer i urinvägarna, urinstopp, blödningar i urinvägarna samt skador i njurarna, urinvägarna och könsorganen hos män.

De vanligaste behandlingsformerna

Inom urologi kan största delen av åtgärderna utföras genom endoskopi genom att använda endoskop i urinvägarna eller bukhålan. Antalet ingrepp är störst vid behandling av godartad prostataförstorning genom urinvägsendoskopi. Vid HUCS görs största delen (> 90 %) av de cirka 200 operationer för borttagning av prostata som görs på grund av prostatacancer genom robotassisterad titthålskirurgi. (linkki urologinen syöpäkirurgia – sivulle)

Inom traditionell öppenkirurgi behandlas dock fortfarande en betydande del av bl.a. operationer av sto-ra njurtumörer och djupväxande urinblåsecancer.

Urinstenar behandlas förutom med titthåls- och öppenoperationer också med extrakorporeal stötvågs-behandling av urinstenar (ESWL-behandling).

Vid största delen av urologiska sjukdomar används också medicinsk behandling.


Urologi inom HNS-området och HUCS specialansvarsområde

Patienter inom den urologiska specialiteten undersöks och vårdas inom HNS-området på HUCS Mej-lans och Pejas sjukhus samt Hyvinge, Raseborgs, Lojo och Borgå sjukhus.

HUCS Urologiska klinik ansvarar för de mest krävande urologiska ingreppen inom HUCS-området (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda) samt för specialundersökningar och -behandlingar inom HUCS specialansvarsområde (HNS-området samt Södra Karelsens och Kymme-nedalens sjukvårdsdistrikt).

Rikstäckande ansvar

Utanför det egna specialansvarsområdet remitteras patienter till HUCS Urologiska klinik bl.a. för krävande operationer av urinrörsförträngningar, operationer av stora njurtumörer kring de stora kärlen, ingrepp vid urinstenar (extrakorporeal stötvågsbehandling av urinstenar ESWL och borttagning av stora stenar i njurbäckenet vid titthålsoperation) samt för robotassisterade urologiska titthålsoperationer.

Specialisterna vid urologiska kliniken deltar också i de på riksnivå koncentrerade könskorrigerande operationerna och i uppföljning av dessa patienter efter operationen.