Ungdomspsykiatri

​Målet med ungdomspsykiatrin är att på ett effektivt och högklassigt sätt för de unga patienternas (13–17 år) bästa producera specialsjukvårdstjänster och hälsonytta i effektivt samarbete med primärvården, universitetet och övriga samarbetspartners.

Tyngdpunkten i den ungdomspsykiatriska vården är att enligt hälso- och sjukvårdslagen och den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete Mieli 2009 stärka öppenvården och öka samarbetet med primärvården genom att utveckla konsultationstjänster och öka det ungdomspsykiatriska fältarbetet.

Enligt lagen ska bedömningen av vårdbehovet i mentalvårdstjänster för barn och unga inledas inom tre veckor från remissens ankomst. De undersökningar som är nödvändiga med tanke på bedömningen av vårdbehovet hos unga ska göras inom sex veckor från remissens ankomst. 

Vanligen hänvisas patienten till ungdomspsykiatrisk specialsjukvård när hans eller hennes psykiska utveckling i ungdomsåldern är störd eller avstannad. Den unga personen kan vara deprimerad, agera på ett självdestruktivt och/eller våldsamt sätt, lida av beteendestörningar och psykotiska störningar.