Smärtbehandling

Smärta är ett mycket allmänt symptom i samband med sjukdomar, skador och operationer. Läkaren som svarar för vården av patientens underliggande sjukdom bär det grundläggande ansvaret för behandling av patientens smärtor.

Inom specialsjukvården är smärtbehandling indelad i

  • behandling av akut smärta (till exempel smärta efter en operation)
  • behandling av kronisk smärta (till exempel smärta till följd av nervskada och cancersmärta).


De vanligaste behandlingsformerna av akut smärta efter en operation är smärtstillande läkemedel och olika typer av bedövning.
Behandlingen av svåra långvariga smärtor är multiprofessionell. Utöver läkemedel omfattar behandlingen ofta till exempel fysioterapi och psykologiska metoder. Vid behandlingen av svåra cancersmärtor tillämpas vid behov också olika slags långverkande bedövningar.

Smärtbehandling inom HUS

HUS Smärtklinik​ svarar för behandlingen av långvarig smärta. De vanligaste patientgrupperna på smärtkliniken är patienter som lider av olika typer av nervskadesmärtor eller av cancersmärtor. Remisserna för patienter som lider av långvarig smärta behandlas centraliserat utifrån enhetliga kriterier oberoende av var patienten bor.

HUS Smärtklinik har inte jourverksamhet. Smärtproblem under jourtid ska behandlas på patientens egen vårdinrättning och vid behov ska Smärtkliniken eller personerna som ansvarar för behandling av akut smärta på ifrågavarande sjukhus konsulteras.

Smärtpatienter inom Hyvinge sjukvårdsdistrikt ska behandlas på smärtpolikliniken vid Hyvinge sjukhus​. Patienter vid de övriga sjukhusen i HUS-området som lider av långvariga smärtor sänds i allmänhet till HUS Smärtklinik.

De flesta enheter som bedriver operationsverksamhet har ett APS-team (Acute Pain Service) som koncentrerar sig på behandling av akut smärta efter en operation. APS-teamet hjälper och utbildar personalen på bäddavdelningarna i behandlingen av akut smärta.