Lung- och matstrupskirurgi

HUS Hjärt- och lungcentrums klinik för lung- och matstrupskirurgi är det ledande centrumet och den ledande utvecklaren inom sitt område i Finland. På kliniken vårdas patienter som har god- eller elakartade sjukdomar i lungorna, mat- eller luftstrupen, mediastinum eller bröstväggen. Dessa sjukdomar behandlas endera kirurgiskt eller med endoskopiska ingrepp.

I stället för öppna operationer utförs allt fler kirurgiska ingrepp nu för tiden som s.k. titthålsoperationer (endoskopiska operationer).Detta möjliggör snabbare tillfrisknande, mindre smärtor efter operationen och kortare sjukledighet.

Våra behandlingsresultat är goda. Forskningsresultaten från vår klinik har publicerats i ansedda internationella medicinska tidskriftsserier (över 200 internationella publiceringar). 

Våra goda behandlingsresultat beror bl.a. på följande omständigheter:
  • Lång erfarenhet samt det bredaste spektrumet och det största antalet av krävande ingrepp i brösthålan.
  • Titthålsoperationer och robotassisterade operationer togs först i bruk i Finland

    av HUS


Klinikens åtgärder år 2014

  • 1150 operationer
  • 815 titthålsingrepp