Sjukdomar i brösthålan

Enheten för lungsjukdomar på Mejlans sjukhus svarar för undersökning och behandling av lungsjukdomar på krävande specialnivå inom HUS specialansvarsområde och Hud- och Allergisjukhuset för sömnundersökningsverksamhet på krävande specialnivå. Bl.a. lungtransplantationer och behandling av pulmonell hypertoni har på riksnivå koncentrerats till Mejlans sjukhus.
 
Inom specialiteten thoraxkirurgi undersöks och behandlas sjukdomar i brösthålan. Inom HUS har de diagnostiska undersökningarna och operationerna inom thoraxkirurgi för vuxna patienter koncentrerats till HUS Hjärt- och lungcentrum, som finns i Mejlans tornsjukhuset.
 
​Med thoraxkirurgi avses kirurgiska ingrepp på bröstväggen, lungorna, lungsäcken, mellangärdet, luftrören och bindvävsrummet samt på matstrupen och luftstrupen. På HUS görs årligen cirka 1 000 thoraxkirurgiska ingrepp.
 

Jour

 
Typiska orsaker till thoraxkirurgiska jouroperationer är variga infektioner i lungsäcken, akuta förträng-ningar i luftvägarna samt förträngningar, hopsnörningar och bristningar i matstrupen.
 

 Läs mer

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta