Lungsjukdomar

Specialistområdet lungsjukdomar tillhör HUCS Hjärt- och lungcentrum.  Kliniken för lungsjukdomar har verksamhet inom specialistområdet lungsjukdomar på Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus, Hud- och Allergisjukhuset (enheten för sömnundersökningar) och grupphemmet Rekola som vårdar andningsförlamade patienter samt inom hemsjukvården. De här enheterna producerar specialsjukvårdstjänster inom lungsjukdomar främst för invånare i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo och Kyrkslätt. Övriga enheter för specialsjukvård för lungsjukdomar inom HNS-området finns på sjukhusen i Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborg. 

Enheten för lungsjukdomar på Mejlans sjukhus svarar för undersökning och behandling av lungsjukdomar på krävande specialnivå inom HUCS specialansvarsområde och Hud- och Allergisjukhuset för sömnundersökningsverksamhet på krävande specialnivå. Bl.a. lungtransplantationer och behandling av pulmonell hypertoni har på riksnivå koncentrerats till Mejlans sjukhus.  

På de olika enheterna inom Hjärt- och lungcentrumets klinik för lungsjukdomar arbetar totalt 24 specialistläkare och 9 läkare under specialistutbildning samt övrig vårdpersonal. Som en del av universitetssjukhuset deltar kliniken för lungsjukdomar i utbildningen av blivande läkare och specialistläkare (medicinsk grundutbildning och specialistläkarutbildning) samt utför aktivt vetenskapligt forskningsarbete inom området lungsjukdomar.
 

 Vårdställen

 
Andningförlamningspatienter
Grupphem för andningförlamningspatienter

Borgå sjukhus
Polikliniken för lungsjukdomar

Hyvinge sjukhus
Polikliniken för lungsjukdomar

Jorv sjukhus
Lungpolikliniken
Vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5


Lojo sjukhus
Plikliniken för lungsjukdomar

Mejlans sjukhusområde
Vårdavdelning 6A (Mejlans triangelsjukhus)
Vårdavdelning 6B (Mejlans triangelsjukhus)Lungpolikliniken (Mejlans triangelsjukhus)Sömnpolikliniken (Hud- och allergisjukhuset)

Pejas sjukhus
Lungpolikliniken
Vårdavdelning för lungsjukdomar S4K

Raseborgs sjukhus
Lungpolikliniken

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta