Radiologi

Inom radiologi undersöks människans kropp med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar. Bilddiagnostiska undersökningar används ofta i normala fall för att ställa diagnosen och ge den behandlande läkaren information som stöd för vårdbeslutet. De vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna är röntgenbilder på lungorna, benen och tänderna.

Röntgenbilderna tas av röntgenskötare. Alla ultraljudsundersökningar, radiologiska åtgärder och kontrastmedelsundersökningar av blodkärlen utförs av en radiolog. Även sonografer, dvs. utbildade ultraljudsskötare, utför ultraljudsundersökningar.
Utlåtande om varje röntgenbild som tas på HNS ges av en radiolog.

Vid HNS sparas röntgenbilderna digitalt, vilket gör det möjligt att vid behov överföra dem till ett annat sjukhus via datanätet.