Plastikkirurgi

Den mångfaldiga plastikkirurgiska specialiteten inom den offentliga sektorn omfattar bl.a.

  • behandling av brännskador och svåra ansikts- och extremitetsskador (bl a öppna fracturer och skottskador)
  • behandling av hudcancer och elakartade bindvävstumörer (mjukdelssarkom
  • bröstrekonstruktioner efter bröstcancer (såväl omedelbara som sena rekonstruktioner), förebyggande bröstcancerkirurgi, bröstreduktionsplastiker (förmisnkning av bröst pga hälsoskäl) samt bröstoperationer pga medfödda missbildningar av bröstkörtlen.
  • behandling av läpp- och gomspalter samt missbildningar av skallen
  • behandling av tryck- och bensår samt ischemiska- och diabetiska sår i de nedre extremiteterna
  • könskorrigeringsoperationer
  • Hudkorrigeringar efter bestående betydande viktnedgång  bla a efter operationer gjorda pga fetma (bariatrisk kirurgi).

 
Plastikkirurgerna samarbetar regelbundet  med många andra specialister. 
 
Plastikkirurgi inom HNS
 
Inom HNS-området erbjuds plastikkirurgiska tjänster på HUCS Tölö och Jorvs sjukhus samt i Hyvinge sjukhus och Raseborgs sjukhus.

Till HUCS plastikkirurgiska kliniks Läpp- och gomspaltcenter (HUSUKE) har man koncentrerat behandlingen av läpp- och gomspalter samt missbildningar av skallen från hela Finland.

Till brännskadecentrum har man däremot förutom behandlingen av brännskador från HNS-området koncentrerat också behandlingen av de svåraste brännskadorna från hela landet.

För könskorrigeringsoperationerna innehar HNS ett riksomfattande helhetsansvar.

 

 Vårdställe

 

HUCH-området:
Tölö sjukhus:

Avdelningen 3
Kirurgiska polikliniken
Läpp- och gomspaltscenter
BrännskadecentrumJorv sjukhus:
Avdelningen K3
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi

Andra HNS-sjukhus:

Hyvinge sjukhus:
Kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi

Raseborgs sjukhus
Kirurgiska avdelningen
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi