Ortopedi och traumatologi

​Specialområdet ortopedi och traumatologi undersöker och behandlar skador och sjukdomar i skelettet med tillhörande mjukdelar. De operativa och rekonstruktiva ingreppen spelar en central roll i verksamheten, men specialområdet evaluerar även skadans eller sjukdomens behandlingsbehov och planerar dess genomförande.

Ortopedin behandlar traditionellt ledförslitningar (artroser) samt felställningar och mjukdelsproblem efter olycksfall. Traumatologin riktar sig på brådskande omhändertagande av frakturer och andra skador på skelettet med där tillhörande mjukdelar. 40 procent av alla operationer i Finland är ortopediska och traumatologiska som därmed är landets största kirurgiska specialområde.

Typiska åtgärder är bland annat artroskopier, protesoperationer, olika rekonstruktioner efter frakturer samt mjukdelarnas rekonstruktioner. Andra typiska operations indikationer är tillstånd efter ryggfrakturer samt degenerativa ryggförändringar.

De mest krävande patientgrupper och operationer

Specialområdets mest krävande behandlingar anknyter till de patienters akut- och eftervård som skadat sig svårt i olycksfall samt till vården av långt framskridna förslitningar. Även andra inflammatoriska svåra sjukdomar i leder och mjukdelar är fordrande.

Aktivitet under jourtid

Tillstånd som typiskt behandlas under jourtid är olika frakturer samt andra plötsliga och oväntade situationer som till exempel svåra nervkompressioner i samband med diskbråck i ryggraden.

Tölö sjukhus olycksfallsstation är Finlands största traumatologiska jourställe. Dit hänvisas och remitteras förutom helsingforsare även de mest krävande traumapatienterna från hela HUCS specialansvarsområde dvs. HNS området samt Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Tölö sjukhus kan även ta emot svårt skadade patienter från hela landet.

Vårdställen

Ortopedisk- och traumatologisk behandling erbjuds inom HUCS området på Tölö, Hertonäs, Pejas och Jorvs sjukhus, men även i det övriga HNS området på Hyvinge, Lojo, Raseborgs och Borgå sjukhus

 

 Vårdställe

 

HUCH-området

Hertonäs sjukhus:
Kirurgiska enheten

Jorv sjukhus:
Avdelning K4
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi 

Pejas sjukhus:
Avdelning K2​  
Avdelning K3 
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi 

Tölö sjukhus:
Avdelning 2 
Avdelning 4 
Avdelning 5
Jouravdelning 10
Kirurgiska polikliniken
Olycksfallstationen

Övriga HNS-sjukhus 

Hyvinge sairaala:
Kirurgiska vårdavdelningen 
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgia

Lojo sjukhus:
Kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgia

Raseborgs sjukhus:
Kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgi

Borgå sjukhus:
Kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgiska polikliniken
Dagkirurgia