Öron-, näs- och halssjukdomar

Vid öron-, näs- och halssjukdomar undersöks och behandlas patienter som har symptom, sjukdomar eller skador i öronen, näsan, bihålorna, munnen, svalget, struphuvudet eller halsen.

De vanligaste patientgrupperna

De vanligaste orsakerna till sjukhusvård är kortvarig vistelse på avdelning på grund av operationen inom huvud- och halsområdet: t.ex. godartade tumörer i öronspottkörteln, kirurgisk behandling av mellanöreinfektioner, besvärliga fall av näsblod. Utöver dessa kräver även infektioner i svalget och halsen ibland kortvarig sjukhusvård.

På polikliniken är de vanligaste orsakerna för besök nedsatt hörsel på grund av innerörat, bihåleinflammationer, kronisk snuva och kolesteatom i mellanörat.

De vanligaste ingreppen är operation av halstonsillerna och svalgtonsillen, samt insättningen av ventilationsrör i trumhinnan, medan de ingreppen som kräver mest av operationssalskapaciteten är operation av näsans mellanvägg, bihålorna och spottkörtlarna.

De mest krävande patientgrupperna

Till krävande specialiserad sjukvård inom öron-, näs- och halssjukdomar hör behandling av tumörer i huvud- och halsregionen, dövhet och infektionssjukdomar i skallbasen.


Jourbehandling

De vanligaste orsakerna till jourbesök är näsblod, halsbölder och näsbensbrott.

De vanligaste behandlingsformerna

Inom området för öron-, näs- och halssjukdomar utgör vården i första hand öppenvård och kortvarig sjukhusvård. Den största delen av ingreppen inom specialområdet utförs dagkirurgiskt: patienten anländer för operation på morgonen och hemförlovas samma dag.

Vårdplatser inom HNS-distrikt

Tjänster inom öron-, näs- och halssjukdomar erbjuds inom HUCS på Kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset, på Barnkliniken och  på Centret för läpp-käk-gomspalt vid Tölö sjukhus. I Nyland erbjuds tjänster också på sjukhusen i Raseborgs sjukhus, Hyvinge sjukhus, Lojo sjukhus och Borgå sjukhus.

De mest krävande patientgrupperna inom hela HNS-distriktets område vårdas på Kirurgiska sjukhuset vars multiprofessionella vårdteam utöver läkar- och vårdpersonal även består av audionomer, talterapeuter, psykologer, socialarbetare, fysioterapeuter och rehabiliteringsinstruktörer.