Tarmtransplantation

I världen har det utförts mer än 2 500 tarmtransplantationer, av vilka största delen har gjorts på barn. I Finland inleddes verksamheten 2009. I likhet med övriga organtransplantationer har tarmtransplantationerna koncentrerats till HUCS.

De vanligaste sjukdomarna som kräver tarmtransplantation, är korttarmssyndrom, mobilitetsstörningar i tarmen samt sällsynta slemhinnesjukdomar och tumörer i tarmen. Tarmtransplantation kan komma i fråga vid vården av patienter som lider av nedsatt tarmfunktion och hos vilka intravenös näring medför allvarliga komplikationer. Endast en liten del av alla patienter med korttarmssyndrom genomgår dock tarmtransplantation.

Patienter med korttarmssyndrom kan också få hjälp av tarmförlängningsoperationer, och därför borde tröskeln vara låg  för att remittera patienter till transplantationsenheten för bedömning.

Eftersom en lämplig donator ska väga minst 20 procent mindre än mottagaren, är väntetiderna för transplantat långa för barn.

Resultat av tarmtransplantationer

Resultaten har förbättrats avsevärt under de senaste åren: mer än 60 procent av transplantaten fungerar efter fem år.