Njurtransplantationer

Njurtransplantationer börjades i Finland år 1964. I slutet av 2012 hade 6183 njurtransplantationer gjorts vid HUCS. Årligen görs i genomsnitt 170 transplantationer.

Orsaker till njurtransplantation

De mest typiska orsakerna till njurtransplantation är glomerulonefriter, cystnjure och typ 1 diabetes. Var och en av dessa står för 20 % av det totala antalet njurtransplantationer. Hos cirka 10 % av patienterna har orsaken till en tyst framskriden njursvikt förblivit oklar. Resten, dvs. 30 %, består av flera mindre sjukdomsgrupper.

På 1980-talet var största delen av njurtransplantationspatienterna 30–40-åringar, på 1990-talet 40–50-åringar och på 2000-talet 50–60-åringar. Idag gör man transplantationer också på över 70-åriga patienter.

De viktigaste kontraindikationerna för njurtransplantation är patientens dåliga hjärt-, blodcirkulations- eller neurologiska tillstånd, då patienten inte skulle klara av operationen och tåla den immunosuppressiva medicineringen. Andra kontraindikationer för njurtransplantation är kroniska infektionssjukdomar och elakartade tumörer.

Livet efter en njurtransplantation

Efter en lyckad njurtransplantation kan behandlingen med konstgjord njure (dialys) avslutas. Patienten kan leva ett normalt liv, göra fysiskt arbete och motionera. Den immunosuppressiva medicineringen är nödvändig under resten av livet, men medicineringen kan ofta lättas under åren.

Resultat av njurtransplantationer

Resultaten av njurtransplantation har kontinuerligt förbättrats i Finland och är idag av toppklass i världen. Av transplantationerna utförda på 2000-talet fungerar över 95 % av transplantaten efter ett år och över 70 % av transplantaten förutspås att fungera ännu efter tio år.

Även långtidsresultaten har förbättrats: enligt dagens prognoser kommer över hälften av de transplanterade njurarna att fungera över 20 år efter transplantationen.