Organtransplantationer

​Med organtransplantation avses ett ingrepp där ett helt eller en del av ett organ överförs från en kropp till en annan i syfte att ersätta mottagarens skadande eller sviktande organ. Donatorer kan vara levande eller avlidna personer. Organ är kroppsdelar med specifik funktion, kärlbildning och form som t.ex. hjärta, lunga, lever eller njure. 

Alla transplantationer i Finland har koncentrerats till Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). Vuxenpatienternas transplantationsoperationer utförs på Mejlans tornsjukhus och barnpatienternas transplantationer på Barnkliniken.
Vid HUCS görs årligen, beroende på organdonatorsituationen, 240–310 njur-, lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtels- och tarmtransplantationer och även några bukspottkörtels cell-ö-transplantationer. På årsnivå görs mest njurtransplantationer. Tarmtransplantationer görs i de nordiska länderna förutom i Helsingfors endast i Göteborg.

Förutsättningen för transplantationsverksamheten är ett fungerande organdonationssystem, och här samarbetar HUCS med alla andra universitets- och centralsjukhus i Finland. Dessa har en mycket viktig roll i identifieringen av en hjärndöd donator och vården av donatorn innan uttagning av organen. HUCS transplantationskirurger ansvarar för både donations- och transplantationsoperationer.

 

 Vårdställe

 
 

 Koordination av organtransplantationer