Ögonsjukdomar

Specialiteten ögonsjukdomar omfattar diagnostik och behandling av ögonsjukdomar samt fastställande och korrigering av brytningsfel. Oftalmologi är ett kirurgiskt område. Inom området vårdas patienter i alla åldrar, från nyfödda prematurer till seniorer.

De vanligaste ögonsjukdomarna

Den vanligaste ögonsjukdomen är starr dvs. grumling av ögats lins. Starroperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i världen. Andra allmänna ögonsjukdomar är glaukom dvs. sjukdom i synnerven som ofta förknippas med ökat ögontryck samt sjukdomar i näthinnan, såsom ögonsjukdom vid diabetes och åldersdegeneration i näthinnans område för synskärpan, samt funktionell synnedsättning och skelning. Inflammationer i ögats främre del är också vanliga.

De vanligaste behandlingarna vid ögonsjukdomar

Behandlingen på specialnivå inom specialiteten ögonsjukdomar omfattar bl.a. transplantationer av hornhinnan, behandling av tumörer i ögat genom att spara ögat, kirurgisk behandling av brytningsfel av medicinska orsaker, krävande kirurgisk behandling av ögonlocken, ögonhålan och tårkanalerna samt ögonpatologi.
Enkla ögonsjukdomar behandlas inom öppenvård på allmänläkarens mottagning, och viktiga samar-betspartners är dessutom specialister i ögonsjukdomar inom området.

Jour för ögonsjukdomar

Inom HNS-området har Ögon-öronsjukhuset jour för ögonsjukdomar. Sjukdomar som behandlas vid jouren är till exempel skador som genomborrar ögat, vissa ögoninflammationer och olika slags syn-störningar.
Jourstället för ögonsjukdomar är en remisspoliklinik. Innan patienten remitteras till jouren borde den remitterande läkaren konsultera den jourhavande läkaren vid Ögonkliniken. Verkliga nödfall, såsom skador som genomborrar ögat, behandlas utan remiss.

Vårdställen inom HNS-området

Inom HNS-området placerar sig den fysiska verksamheten vid ögonsjukdomar på fyra ställen: I Helsingfors på Ögon-öronsjukhuset och Orton, samt på Borgå och Lojo sjukhus. 
 
Den största enheten är HUCS Klinik för ögonsjukdomar som verkar på Ögon-öronsjukhuset. HUCS Klinik för ögonsjukdomar har förutom sina regionala ansvar ett riksomfattande ansvar för behandlingen av mer sällsynta ögonsjukdomar hos patienter från andra sjukvårdsdistrikt.