Barnneurokirurgi

Barnneurokirurgi.gifBarnneurokirurgerna vid HUCS neurokirurgiska klinik opererar årligen cirka 200 barnpatienter. Kliniken samarbetar intensivt med Barnklinikens specialiteter, och på så sätt kan barnpatienterna till alla delar erbjudas en så högklassig vård som möjligt.

De vanligaste barnneurokirurgiska ingreppen är korrigeringsoperationer av störningar i vätskecirkulationen i hjärnan, vilka görs på grund av s.k. vattenskalle (hydrocefalus). Dessa operationer görs i första hand genom endoskopi, medan s.k. shuntoperationsteknik, där tryckreglerande slangar leds mellan hjärnventrikeln och bukhålan, används endast vid behov.

Ett särskilt prioriterat område är epilepsikirurgi för barn, som på riksnivå har koncentrerats till HUCS. Den epilepsikirurgiska arbetsgruppen undersöker, bedömer och planerar de kirurgiska behandlingsmöjligheterna för barn med svår epilepsi. Hos merparten av de barn som opereras för epilepsi vid HUCS får man anfallen att upphöra helt.

De operativa behandlingarna av missbildningar av skallen (kraniosynostoser) har också på riksnivå koncentrerats till HUCS, och dessa operationer utför barnneurokirurgerna i samarbete med plastikkirurger.

Till barnneurokirurgin hör också operativ behandling av hjärntumörer samt störningar i hjärnans blodcirkulation (missbildningar i hjärnans blodkärl). Dessutom behandlar man vid HUCS mer sällsynta barnneurokirurgiska sjukdomar såsom neuralrörsdefekter (bl.a. myelomeningocele och lipomyelomeningocele) och följdtillstånd efter dessa (fjättrad ryggmärg).