Sjukdomar i ryggrad och halskotpelare

Selka-_ja_kaularankasairaudet.gifCirka en tredjedel av alla operationer vid HUCS Neurokirurgiska klinik görs i området kring ryggrad och halskotpelare. Årligen görs cirka tusen olika ryggkirurgiska ingrepp.
Merparten av ingreppen går ut på dekompression av nerver, antingen på grund av diskbråck eller förslitning i halskotpelaren, bröstryggraden och ländryggen. Ingreppen kombineras ofta med steloperation kring några kotor för att förhindra att problemet återkommer.

Diskbråck i halskotpelaren

Diskbråck i halskotpelaren betyder att märgen i mellankotskivan tränger ut ur den brustna fibrösa ringen, varvid den kan trycka mot nervroten och orsaka smärta.

Till symtomen hör nack- och skuldersmärta som börjar snabbt och förvärras och som kan stråla ut till fingrarna samt olika domningar, känslolöshet och muskelsvaghet. Även felställningar i huvud- och skulderområdet kan vara symtom på diskbråck. Smärtan lokaliseras oftast till en specifik nerv.

I de flesta fall korrigeras diskbråcket i halskotpelaren av sig själv under flera månaders uppföljning. Konservativ behandling av diskbråck i halskotpelaren är tillräcklig smärtstillande medicinering och vid behov en mjuk stödkrage. Kraftig motion och darrning ska undvikas.

Om patienten har domningar eller muskelsvaghet och kraftig smärta och om symtomet inte korrigeras vid uppföljningen, krävs operativ behandling. Vid operationen är målet att frigöra nervroten och/eller inklämningen i ryggmärgen. Operationen görs nästan alltid från framsidan av halsen några centimeter från såret, som läggs på halsen längs hudvecken. I operationen avlägsnas disken, frigörs inklämningen och läggs ett litet implantat i kotmellanrummet i förbeningssyfte.
 
Diskbråck i ländryggen
 
Symtom på diskbråck i ländryggen kan vara strålande smärta till de nedre extremiteterna och domning samt i värsta fall kraftlöshet. Foten kan också klafsa när man går.
 
Av alla akuta diskbråck i ländryggen botas 80–90 procent med enbart vila. Om symtomen inte korrigeras inom 1–2 månader eller om smärtorna förvärras, kan operativ behandling övervägas. Ibland kräver diskbråck i ländryggen operativ behandling vid jouren. Orsaker till dessa kan vara urinstämma och störning i avföringskontinensen, domningar i sätet, framskridande försvagning i vristens sträck- eller böjmuskel eller i en lårmuskel och outhärdlig smärta.
 
Operationen görs från ryggsidan. Via ett några centimeter stort sår blottas inklämningsstället med mikroskop, och den extra bråckmassa som trycker mot nerverna och ryggmärgen avlägsnas. Om det enbart är fråga om diskbråck, används vanligtvis inte förbening.
 
Förträngning i ryggmärgskanalen, det vill säga spinal stenos
 
Förträngning i ryggmärgskanalen kan orsaka besvär på vilken ryggradsnivå som helst. Till symtomen hör långvarig smärta som förvärras gradvis och strålar till extremiteterna samt som förvärras vid belastning. Vid gång kan det i ländryggsområdet förekomma trötthet i de nedre extremiteterna, värk, nervrelaterad hälta samt klumpighet.
 
Om konservativ behandling inte hjälper, kan operativ behandling övervägas. Vid operationen kan ryggmärgen eller nervens utgångspunkt/-punkter frigöras på det förträngda området genom att från ryggsidan avlägsna en del av de beniga strukturerna i kotorna samt andra förtjockade bindvävsstrukturer. Ibland kombineras ingreppet med förbening med olika skruvar, stänger och implantat i kotmellanrummen.