Kontaktuppgifter

Besöksadress:
HUCS Neurokirurgiska kliniken
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, Helsingfors
 
Postadress:
PL 266, 00029 HUS, Finland
 
Kontaktuppgifter:
09 471 87409 (byrå)
fax 09 471 87560 
 
Överläkare, professor Mika Niemelä