Forskning och undervisning

Vid HUCS Neurokirurgiska klinik bedrivs mycket aktivt såväl klinisk forskning som grundforskning inom så gott som alla delområden inom neurokirurgin. Kliniken står årligen för omkring 50 nya publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. Nästan alla specialister vid kliniken är medicine doktorer.
 
HUCS Neurokirurgiska klinik svarar för undervisningen i neurokirurgi för medicinstuderandena vid Helsingfors universitet. Undervisningen ingår i läkarnas grundutbildning. Dessutom erbjuder kliniken en sex år lång specialistutbildning i neurokirurgi, som under de senaste åren har visat sig vara ett mycket eftertraktat utbildningsprogram, och som har haft en stor mängd sökanden. Från HUCS Neurokirurgiska klinik utexamineras varje år 1–2 specialister i neurokirurgi.