Mun- och käkkirurgi (oral- och maxillofacial kirurgi)

Mun- och käkkirurgi (officiellt: oral och maxillofacial kirurgi) är en medicinsk och odontologisk specialitet som avser diagnostik, kirurgisk och övrig behandling av sjukdomar, skador och defekter i käkarna och ansiktet samt därtill associerade vävnader. Förutom ansiktsskador och käkfrakturer undersöker och behandlar man bland annat utvecklingsstörningar i mun- och käkområdet, sjukdomar i käklederna, svåra kroniska smärttillstånd i ansiktet samt sjukdomar i munnens slemhinnor. Ett centralt delområde inom mun- och käksjukdomarna är de huvud- och halstumörer som behandlas kirurgiskt.

Inom HNS har mun- och käkkirurgin koncentrerats till HUCS Ögon-öronsjukhuset. Verksamhet finns också på Tölö sjukhus och Barnkliniken.

En betydande del av patienterna har svåra allmänna sjukdomar, till exempel vissa cancerpatienter som får strål- och cytostatikabehandlingar samt patienter som ska genomgå hjärtoperationer och organtransplantationer.

Jour

Brådskande tillstånd som behandlas vid jouren (Tölö sjukhus) är svåra skador i tänder, käkar och ansikte samt svåra akuta infektioner inom huvud- och halsområdet. För diagnostiken av ansiktsfrakturerna och den primära behandlingen ansvarar en mun- och käkkirurg på Tölö olycksfallsstation som har jour dygnet runt. Nattetid (kl. 21.00-08.00) ansvarar Tölö sjukhus käkkirurgiska jour för primärvårdsjouren för munsjukdomar. 

De mest krävande patientgrupperna och behandlingarna

De mest krävande patientgrupperna är patienter med mun- och käkcancer eller andra tumörer, svåra ansiktsskador samt patienter som behöver olika korrigerande behandlingar av ansiktet, käkarna och käklederna.

De mest krävande patientgruppernas operativa behandlingar planeras datorassisterat med hjälp av tredimensionella modelleringar. För patienter kan tillverkas individuella, skräddarsydda implantat. På HUCS klinik för mun- och käksjukdomar utfördes år 2008 veterligen för första gången i världen en åtgärd där patientens vänstra överkäke, som på grund av en omfattande tumör hade opererats bort, ersattes med ett bentransplantat som tillverkats utgående från stamceller som isolerats från patientens egen fettvävnad.