Användningar, 3D-modeller vid kirurgiska korrigeringar av vävnadsbrist

Kliniken för mun- och käksjukdomar är föregångare i att använda 3D-modellering och medicinsk friformsframställning. 3D-modellering används vid planering av omfattande canceroperationer och korrigerande operationer i anslutning till olycksfall, då operationerna kan simuleras på förhand på datorskärmen.
 
De nödvändiga implantaten formas och tillverkas virtuellt, varefter de snabbtillverkas. Friformsframställning (rapid prototyping, RP) avser en process där ett fast stycke eller ett implantat helt datorstyrt framställs av en virtuell modell. Dessa kan vara främmande föremål som opereras in i patienten, såsom fixeringsplatta för benfraktur, höftprotes, blodkärlsprotes eller pacemaker.
 
De nödvändiga delarna fås efter några dagar från tillverkande samarbetspartnern. De individuellt formade implantaten ökar operationens precision, förkortar operationstiden och förbättrar det estetiska resultatet.