Tand- och munsjukdomar

De tand- och munsjukdomar som behandlas inom den specialiserade sjukvården vid HNS förknippas huvudsakligen med svåra allmänna sjukdomar, som kräver sjukhusförhållanden.
 
När patienten ska genomgå en stor operation (t.ex. organtransplantation eller hjärtoperation) eller när olika cancerbehandlingar har planerats, skall patientens tanduppsättning vara undersökt och eventuella infektioner behandlade. Vid behov görs en så kallad fokussanering: varvid tänder som är i dåligt skick eller inflammerade behandlas eller avlägsnas vid behov. Målet är att behandla eller eliminera alla inflammationer, till exempel tandköttsinflammationer.

Vid Hucs, Kliniken för mun- och käksjukdomar behandlas också tänderna hos personer med nedsatt funktionsförmåga och personer med vissa systemsjukdomar under generell anestesi.
 
Den vanliga tandvården fortsätter sedan i regel inom primärvården.