Tandreglering

Vid HNS utförs tandreglering i enlighet med de riksomfattande kriterierna för specialiserad sjukvård på kliniken för mun- och käksjukdomar på HUCS och vid Läpp- och gomspaltcentralen Husuke.
 
Till den specialiserade sjukvården hör strukturella avvikelser i skallen och käken, medfödda utvecklingsstörningar, svåra felaktiga bett som anknyter till allmänna sjukdomar samt tillstånd efter trauma. En stor del av tandregleringsbehandlingarna planeras och utförs i samarbete med käk- och plastikkirurger och andra odontologiska specialister.