Klinisk tandvård

Klinisk tandvårds prioriterade områden är:
  • protetik och bettfysiologi
  • parodontologi, dvs. behandlingen av sjukdomar i tändernas stödjevävnader
  • kariologi, dvs. behandlingen av sjukdomar i tändernas hårda vävnader
  • tandvård för barn.

 

Specialisttandläkare och tandläkare som håller på att specialisera sig undersöker och vårdar de patienter som är berättigade till specialiserad sjukvård inom HNS (SHM:s enhetliga grunder för icke-brådskande vård) och som har sjukdomar i tänderna, käkarna eller käklederna eller svåra bett- eller vävnadsbristproblem.