Viktiga kontaktuppgifter

Hals- och muncancerföreningen i Finland, Tredje linjen 29
00530 Helsingfors
tfn (09) 7318 0630
 
Kyyrönkaita kurscenter
Järvenpääntie 183
52420 Pellosniemi
tfn (015) 667145
e-post. kyyronkaita@kolumbus.fi
 
Cancerkontakt, Cancerorganisationernas avgiftsfria rådgivning, även på svenska
0800 19414
 
Rekommendationen God medicinsk praxis: muncancer
 
HUCS Klinik för mun- och käksjukdomar
minna.feth(at)hus.fi, cancersköterska
Kirurgiska sjukhuset, avdelning 2