Undersökningar av mun och tänder före cancerbehandling

Med tanke på cancerbehandlingarna är det ytterst viktigt att avlägsna alla risker för inflammation på det område som ska opereras. Munnen och tänderna undersöks grundligt före behandlingen. Specialistläkare inom odontologi utför den kliniska undersökningen av munnen och planerar behandlingen.
 
Det är mycket viktigt att en patient med muncancer sköter om munnens och tändernas hygien regelbundet och effektivt. Detta minskar olägenheter i munnen och risken för komplikationer till följd av behandlingarna.
 
I anslutning till planeringen av vård och behandling av tuggorganen tas ofta även avtryck av tänderna och käken med avtrycksmassa för att tillverka gipsmodeller av tänderna. Dessa behövs för planeringen av återuppbyggandet av tuggorganen.