Undersökningar

  • Munnens och munsvalgets slemhinnor undersöks med hjälp av tandspegel och palpering, dvs. genom att känna efter med händerna
  • Datortomografi eller magnetundersökning av huvudets och halsens område I dessa undersökningar används ofta röntgenkontrastmedel som ges intravenöst. Ämnet gör att tumörvävnaden är lättare att urskilja från den normala vävnaden.
  • Efter datortomografin tas en provbit från den förändrade vävnaden; sker under lokalbedövning
  • Undersökningarna omfattar också en panoramaröntgenbild av tänderna och en röntgenbild av lungorna. Ibland tas ett prov med tunn nål från lymfkörtlarna under hakan eller i halsen i anslutning till de radiologiska (röntgen) undersökningar.
  • I vissa fall görs en portvaktskörtelundersökning, där man sprutar ett radioaktivt indikatorämne eller metylenblått i tumörens omgivning. Utifrån radioaktiviteten eller den blå färgen kan man fastställa den lymfkörtel eller de lymförtlar i vilka lymfan och indikatorämnet samlass. Dessa lymfkörtlar avlägsnas genom operation.
     
    När muncancer har konstaterats och behandlingen planeras, utreds patientens allmänna hälsotillstånd både kliniskt och genom laboratorie- och röntgenundersökningar. Även patientens näringstillstånd utreds. Kirurgerna och anestesiläkaren undersöker patienten kliniskt och ordinerar vid behov ytterligare undersökningar.