Stödpersonsverksamhet

Stödpersoner är personer som har fått stödpersonsutbildning, som själva har haft muncancer och som vill hjälpa och stödja nyligen insjuknade muncancerpatienter som frivilligarbete.
 
En stödperson är en person i samma situation, med vilken man kan diskutera de erfarenheter och känslor som sjukdomen för med sig. Stödpersonerna har tystnadsplikt. Man kan höra sig för om en stödperson av sjukhusets personal och på  Hals- och muncancerföreningens byrå eller webbplats.