Socialskydd

Vårt sociala stödsystem erbjuder olika sätt att underlätta patientens ekonomiska ställning. Patienten kan ansöka om stöd hos Folkpensionsanstalten och socialbyrån i den egna kommunen. En del patienter kan också ha privata försäkringar.
 
Socialarbetarna på sjukhus är experter på området och de har kunskaper och färdigheter att hjälpa patienten eller de anhöriga. Socialarbetaren går tillsammans med patienten och de anhöriga igenom behovet av olika stöd och hemtjänst samt patientens möjligheter att få dessa. Socialarbetarna känner även till olika möjligheter till rehabilitering och hur man ansöker om rehabilitering.
 
Cancerorganisationen har gett ut en guide om cancerpatienters sociala förmåner.