Sexualitet

Cancer och behandlingen av den kan även påverka på patientens sexualitet. Ett förändrat utseende och tal gör att patientens tidigare bekanta jagbild förändras. Det kräver tid och bearbetning av känslor innan det nya jaget är godkänt, självkänslan är återställd och patienten uppfattar sig som en hel kvinna eller man igen.
 
Både den kris som sjukdomen orsakar och det att man upplever den egna sexualiteten som svår kan leda till sexuell olust. Det är ett naturligt fenomen och bereder plats åt de resurser som behövs för att klara av sjukdomen och gå igenom de känslor som uppstår.
 
Cancerbehandling kan påverka sexualiteten. Att återhämta sig från en operation, strålbehandling och cytostatikabehandling kräver resurser, orsakar trötthet och därmed sexuell olust. Cytostatikabehandling kan även leda till torra slemhinnor i slidan och tillfälliga erektionsproblem.
 
Hos vissa patienter kan den sexuella aktiviteten öka, och de upplever könsumgänget som ett sätt att få tröst, fysisk närhet och trygghet.
 
Sexualiteten är en viktig del av människans liv. Problem i sexlivet återspeglas på många olika saker och kan inverka negativt på livskvaliteten. Det lönar sig att ta upp eventuella problem med läkaren eller vårdpersonalen och be om en remiss till en sexualterapeut vid behov.