Rehabiliteringskurser

Hals- och muncancerföreningen i Finland arrangerar årligen kurser i ADL-träning för personer som insjuknat i muncancer.
 
Syftet med kurserna är att hjälpa patienterna att klara av problem som sjukdomen och behandlingarna orsakar på olika livsområden. Även nära anhöriga kan delta i kurserna, och det är också önskvärt att de gör det.
 
Även stödpersoner finns med på kurserna. Kurserna är avgiftsfria för patienter och deras nära anhöriga som deltar första gången.