Inledandet och genomförandet av rehabiliteringen före cancerbehandlingen

Det är viktigt att sköta om att muncancerpatienten har ett så gott allmäntillstånd som möjligt. Att informera patienten och de anhöriga om sjukdomen, behandlingen och rehabiliteringen främjar en framgångsrik behandling och rehabilitering.
 
Vården och behandlingen utförs av ett multiprofessionellt team. Utöver kirurgens och anestesiläkarens undersökningar utreds också patientens näringstillstånd före operationen. Vid behov ordineras patienten tilläggsnäring innan cancerbehandlingen inleds. För att undvika komplikationer rekommenderas det att patienten slutar röka och använda alkohol.
 
En fysioterapeut träffar patienten redan före operationen och ger handledning i andningsövningar, undersöker patientens funktionsförmåga och ger information om fysioterapin efter operationen.
 
Att plötsligt insjukna är psykiskt tungt både för patienten och hans eller hennes anhöriga. Flera sjukhus har särskilda cancerskötare som organiserar patientens undersökningar och patienten och de anhöriga ger råd och handledning i vårdens olika skeden. Vid behov ordnas ett besök hos psykologen.
 
Den svåra sjukdomen och behandlingarna samt de förändringar som de medför i patientens livssituation kan orsaka till och med stora ekonomiska och sociala problem för patienten och hans eller hennes familj. Socialskötaren hjälper med att lösa dessa problem.