Hals- och muncancerföreningen i Finland

Hals- och muncancerföreningen i Finland är en riksomfattande patientförening som grundades 1962. Föreningen fungerar som kontakt mellan och stöd för personer som insjuknat i denna typ av cancer och deras anhöriga. Föreningen har cirka 1 000 medlemmar. Hals- och muncancerföreningen i Finland rf är medlem av Cancerföreningen i Finland rf och utgör en del av Cancerorganisationernas patientverksamhet.
 
Verksamhet
 
  •  föreningen ställer upp med stödpersoner, ordnar rehabiliteringskurser, semester- och rekreationsverksamhet samt ger råd om hjälpmedel och talutbildning
  •  På Kyyrönkaita, föreningens kurscenter i Kristina, ordnas rehabiliterings- och semesterverksamhet, utbildning, fester och träffar. Kyyrönkaita kan även utnyttjas av enskilda medlemmar och andra semesterfirare i den mån det är möjligt.
  •  föreningen ger ut tidningen Uusi Ääni och delar ut upplysningsmaterial i anslutning till hals- och muncancer
  •  föreningen har lokalavdelningar på olika håll i Finland. Avdelningarna ordnar bland annat kaffebjudningar, utflykter och basarer samt arbetar i upplysande syfte

 

Medlemsförmåner
 
  •  både den insjuknade och de anhöriga har möjlighet att träffa andra i motsvarande situation för att få stöd och råd
  • avgiftsfria eller förmånliga rehabiliterings- och semesterveckor på Kyyrönkaita
  •  ersättningar som betalas för sjukhusdagar, poliklinikbesök eller tandvård som förorsakats av cancersjukdom
  •  föreningens publikation, tidningen Uusi Ääni
  •  tidningen Syöpä-Cancer, som ges ut av Cancerföreningen i Finland
  • avgiftsfritt upplysningsmaterial