Behandlingen av muncancer

Muncancer behandlas med operation eller strålbehandling eller en kombination av dessa. Vid kombinerade behandlingar ges strålbehandling antingen före operationen, efter operationen eller både före och efter den.
 
Behandlingsformen beror på cancertumörens typ och storlek och på huruvida den spridit sig t.ex. till lymfkärlen under hakan. Cellgifter (cytostatbehandling) och andra former av cancerbehandlingar används ibland för att effektivisera den kombinerade behandlingen ytterligare. Nya vårdmetoder är under utveckling och några fungerande ämnen har testats med lovande resultat.