Laboratoriets specialiteter

Laboratoriets specialiseringsområden vid HUS är

  • Klinisk kemi och hematologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Patologi
  • Genetik och medicinsk genetik

Register över undersökningar indelade enligt specialitet på Huslab.fi (på finska)