Kirurgi

Kirurgi är ett av de stora delområdena inom medicin. Kirurgi omfattar följande specialiteter: 

Kirurgiska ingrepp utförs även inom behandling av öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar och gynekologiska sjukdomar samt vid förlossningar

Kirurgi inom HNS

Inom HNS utförs kirurgiska ingrepp vid de flesta sjukhusen i sjukvårdsdistriktet. Sjukhusen inom HUCS sjukvårdsområde i Helsingfors, Esbo (Jorvs sjukhus) och Vanda (Pejas sjukhus) svarar i första hand för vården av patienterna inom det egna området, men även för den högspecialiserade kirurgin inom HUCS specialansvarsområde (HNS-området, Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt) samt för vissa förpliktelser på riksnivå såsom organtransplantationer, rytmstörningskirurgi, vård av svåra brännskador och vård av läpp- och gomspalt.

Kirurgin utvecklas

Den kirurgiska vården har förändrats och utvecklats kraftigt under de senaste åren, särskilt tack vare den tekniska utvecklingen inom medicinen. Videoassisterad titthålskirurgi har ersatt en del av de s.k. öppna operationerna inom många kirurgiska specialiteter. Den senaste tillämpningen inom titthålskirurgi är robotassisterad kirurgi, som tillämpas inom urologi, hjärt- och thoraxkirurgi och bukkirurgi (gastroenterologisk kirurgi) samt vid gynekologiska ingrepp. Införandet av nya kirurgiska behandlings-former kräver systematisk forskning.