Jour för munsjukdomar

HUS ansvarar för kvälls-, natt- och helgjouren för munsjukdomar. Om du behöver akut vård på en vardag kl. 8–14, vänligen kontakta hälsovården i din hemkommun.

Kvälls- och helgjour

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar boende i kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Kyrkslätt, Grankulla, Sibbo, Kervo och Borgå) under vardagskvällarna samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Haartmanska sjukhuset fr.o.m. 15.4.2019. Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter med behov av akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.


Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 14.00–21.00.
På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8.00–21.00.


Nattjour

Nattjouren för munsjukdomar är öppen kl. 21.00–07.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, 00260, Helsingfors.

Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag från kl. 8.00 i primärvården att genomföras under dagen eller kvällen. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinska skyndsamhetsprincipen.

 

Vänligen ring 040 621 5699 innan du kommer till jourmottagningen.

Situationer där akut vård är nödvändig

 • svår och akut smärta i munnen eller tänderna som inte lindras av smärtstillande mediciner
 • kraftig blödning som inte slutar efter tandborttagning
 • ökad svullnad på halsen eller käkområdet eller svårighet att svälja eller att öppna munnen i samband med svullnad
 • munnen går inte att stänga
 • färsk tandskada där tanden lossnar
 • skador och olyckor på tänderna och munnens slemhinnor
 • allmänna symptom i samband med munsjukdomar (t.ex. feber)
 • värk efter tandborttagning eller annan kirurgisk åtgärd som inte lindras trots att man följt vårdanvisningarna
 • tandprotes som plötsligt inte passar och/eller har orsakat ett trycksår
 • ​trasig fast tandregleringsapparatur som sticker in, och där tillståndet inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller regleringsvax
 • stor, utseendemässigt störande spricka i framtanden

Situationer där akut vård inte är nödvändig


 • ​lindrig smärta som kan lindras med smärtstillande medicin
 • ilningar när man äter något kallt eller varmt
 • spricka i tanden eller fyllningen​
 • problem med proteser eller avtagbara tandregleringsapparaturer