Jour för munsjukdomar

HUS ansvarar för kvälls-, natt- och helgjouren för munsjukdomar. Om du behöver akut vård på en vardag kl. 8–14, vänligen kontakta hälsovården i din hemkommun.

H
US ansvarar för dygnet runt-jouren inom specialsjukvården i mun- och käkkirurgi, Tölö sjukhus, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.

Kvälls- och helgjour

Jouren för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar alla invånare i HUS område på vardagskvällar samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Haartmanska sjukhuset fr.o.m. 15.4.2019 och på Hyvinge sjukhus fr.o.m. 2.1.2020. Besöksadresserna är Haartmansgatan 4, byggnad 12, Haartmanska sjukhuset och Sairaalankatu 3, Hyvinge (B-byggnad, 2:a våningen, ovanför barnjouren).

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter med behov av akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 14.00–21.00. På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8.00–21.00.

Nattjour

Nattjouren för munsjukdomar är öppen kl. 21.00–07.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till den mun- och käkkirurgiska specialsjukvårdens jour, Tölögatan 40, 00260, Helsingfors.

Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag från kl. 8.00 i primärvården att genomföras under dagen eller kvällen. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinska skyndsamhetsprincipen.

Vänligen ring 040 621 5699 innan du kommer till jourmottagningen.

 ​​
Situationer som kräver
omedelbar vård

Nattjour        
 • Misstanke om ansikts- och käkfraktur​
 • Tandtrauma, där tanden har lossnat eller klart förflyttat sig.
 • En mjölktandolycka där tänderna inte går ihop. 
 • Blödning från munnen efter en tandborttagning eller annan åtgärd, och som inte upphör på 2 timmar med hjälp av anvisningar från Jourhjälpen. Jourhjälpen tfn 116117

 • Ökad svullnad, rodnad och smärta, munnen kan bara öppnas delvis, (mindre än 2 fingerbredder mellan framtänderna), svårigheter att svälja 

 • Luxation i käke (käke ur led)​

Situationer som kräver brådskande vård
Kvälls- och helgjour
 • Misstanke om ansikts- och käkfraktur
 • Tandtrauma
 • En mjölktandolycka där tänderna inte går ihop. 
 • Trasig fast tandregleringsapparatur som sticker och där smärtan inte kan lindras med tuggummi eller regleringsvax. Eller placeringen av tandregleringsapparaturen har orsakat blödning som inte avtar genom kompression (vid behov också på natten) 
 • Blödning från munnen efter en tandborttagning eller annan åtgärd, och som inte upphör på 2 timmar med hjälp av anvisningar från Jourhjälpen. Jourhjälpen tfn 116117
 • Svår smärta som inte reagerar på smärtlindring. 
 • Ökad svullnad, rodnad och smärta, munnen kan bara öppnas delvis, (mindre än 2 fingerbredder mellan framtänderna), svårigheter att svälja 
 • Allmänna symtom i samband med tand- och munsjukdomar (t.ex. feber)
 • Ett symtom i käkled, där munnen inte kan öppnas eller stängas 
 • Tandflisa med följande symtom: svullnad, begränsad munöppning eller smärtstillande medel hjälper inte
 • Tandprotesen har orsakat ett ömt trycksår. 
 • En stor flisa har lossnat i en framtand, vilket stör utseendemässigt och där problemet inte kan vänta längre. 
 • Misstanke om muncancer, såsom ett oläkt sår på slemhinnorna i munnen
Situationer som inte kräver akut vård
(brådskande vård på tjänstetid) ​
 • Lindrig smärta som kan lindras med smärtstillande medicin
 • Ilningar för kallt eller varmt
 • Spricka i tand eller fyllning
 • Problem med proteser eller avtagbara tandregleringsapparaturer
 • Tandprotesen har plötsligt blivit olämplig​

​​