Beräknad längd för ett jourbesök

 

 Malms jourpoliklinik

 
 

 Meijlans jourpoliklinik

 
 

 Peijas jourpoliklinik

 
 

 Jorvs jourpoliklinik

 
 

 Haartmanska jourpoliklinik