Jourhjälpen 116 117

Till jouren? Ring först 116 117

 

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen. Vi hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Utbildade sjukskötare och hälsovårdare svarar i Jourhjälpens telefon. Vid behov konsulterar de läkare. I tjänsten ingår ett återuppringningssystem.


Om du har en jourremiss så behöver du inte ringa Jourhjälpen utan kan komma direkt till jouren.


Jourhjälpens samtal bandas för att trygga rättsskyddet och kvaliteten.


Jourhjälpen betjänar på numret 116 117 (telefonavgift 0 euro). 
 

Vid nödsituation ring nödnumret 112

 
Vid livshotande situationer (t.ex. svåra bröstsmärtor, andningssvårigheter, förlamningssymptom, kramper, medvetslöshet) ring nödnumret 112.