Jourhjälpen 116 117

Till jouren? Ring först 116 117


Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen. Vi hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Om du har en jourremiss så behöver du inte ringa Jourhjälpen utan kan komma direkt till jouren.I brådskande fall kan ni söka er direkt till jouren ifall ni inte får kontakt med jourhjälpen i rimlig tid.

Jourhjälpen för helsingforsbor produceras av Helsingfors stad. Till övriga Nyland produceras servicen av HUS.​

Jourhjälpens samtal bandas för att trygga rättsskyddet och kvaliteten.​

Samtalen som kommer till jourhjälpen lokaliseras enligt det stället ni ringer ifrån. Ifall ni ringer till numret 116 117 nära gränsen mellan Nylands distrikt och ett annat sjukvårdsdistrikt kan samtalet kopplas till ett annat sjukvårdsdistrikts Jourhjälp. Om det händer såhär, får ni kontakt med Jourhjälpen även med att ringa till  09 471 72328 (lsa). Ifall det inte går att ringa till Jourhjälpen kan ni söka er direkt till jouren.​

Vid livshotande situationer (t.ex. svåra bröstsmärtor, andningssvårigheter, förlamningssymptom, kramper, medvetslöshet) ring nödnumret 112.
 


Nylands Jourhjälpen textservice

 

Jourhjälpens textservice i Nyland är avsedd endast för personer som inte kan höra eller producera tal.

Vi betjänar invånarna i följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

​Användning av tjänsten kräver stark autentisering. Du kan identifiera dig till tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Samtalen spelas in. Det kostar inget att använda tjänsten.