Jour för invärtesmedicin

Invärtesmedicinska vuxenpatienter som behöver undersökning och behandling under jourtid behandlas i HUCS-området på HUCS Mejlans, Jorv och Pejas sjukhus samt på Helsingfors stads sjukhus Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. I andra delar av HNS-området behandlas invärtesmedicinska jourpatienter på HNS sjukhus i Hyvinge, Lojo, Raseborg och Borgå.
 
Till jouren för invärtes medicin på Mejlans sjukhus kommer patienter med läkarremiss eller hämtade av enheten för prehospital akutsjukvård. I de övriga sjukhusen har primärvården och den specialiserade sjukvården samjour, och en remiss behövs inte.
 
De vanligaste symptomen som undersöks och behandlas på jouren för invärtes medicin är bröstsmärtor, andnöd, arytmi och feber samt andra symptom i anslutning till infektioner. 
 
Mer information bl.a. om jourernas kommunspecifika arbetsfördelning finns på sidorna för jouren vid respektive sjukhus.
 

Borgå sjukhus

 • ​Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (anestesi, kirurgi, invärtes medicin, barnsjukdomar och kvinnosjukdomar)
 • Sjukhuset har en samjour som sköter hälsocentraljouren vardagar utanför tjänstetid samt dygnet runt på veckoslut och helger.
   
Hyvinge sjukhus
 • Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (kirurgi, invärtes medicin, barnsjukdomar, kvinnosjukdomar och förlossningar)
 • Sjukhuset har en samjour som sköter dygnet runt-jouren för Hyvinge stads hälsocentral och kvälls- och nattjouren för områdets övriga kommuner (Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tusby).
   
Jorv sjukhus
 • ​Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (kirurgi, barnsjukdomar och invärtes medicin)
 • Hälsocentraljouren vid Jorv är öppen vardagar utanför tjänstetid och dygnet runt på veckoslut. Klockan 8–16 ska invånare i Esbo och Grankulla söka sig till jouren vid den egna hälsostationen. Invånare i Kyrkslätt ska söka sig till jouren vid den egna hälsocentralen klockan 8–20. 
   
Lojo sjukhus
 • ​Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (anestesi, kirurgi, invärtes medicin, barnsjukdomar, kvinnosjukdomar och förlossningar)
 • Sjukhuset har en samjour som sköter hälsocentraljouren vardagar utanför tjänstetid samt dygnet runt på veckoslut och helger (Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis).
   
Mejlans tornsjukhus
 • Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (kirurgi och invärtes medicin)
   
Pejas sjukhus
 • ​Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (kirurgi och invärtes medicin)
 • Hälsocentraljouren är öppen vardagar utanför tjänstetid (kl. 16–08) och dygnet runt på veckoslut. 
   
​Raseborgs sjukhus
 • ​Dygnet runt-jour inom den specialiserade sjukvården (kirurgi, invärtes medicin och anestesi)
 • Sjukhuset har en samjour som sköter dygnet runt-jouren för Raseborgs stads hälsocentral och kvälls- och nattjouren för områdets övriga kommuner (Hangö och Ingå).